BEKA GRUP: Home FAYDALI BİLGİLER DOĞALGAZ KULLANIM ALANLARI

DOĞALGAZ KULLANIM ALANLARI

e-Posta Yazdır PDF

 

Doğalgazın konutlardaki kullanım alanları nelerdir?

Konutlarda doğalgaz kullanımı üç grupta toplan.abilir; ısıtmada, sıcak su temininde ve mutfakta kullanılır.

A. Isınma Amaçlı Kullanım

Doğal gaza yönelik öncelikli talep, ısınma amaçlıdır. Çünkü ısınma için yapılan harcama, diğerlerine göre çok daha yüksek. Isınma sistemimizi doğal gaz kullanır hale getirmekle önemli ölçüde tasarruf sağlamakla kalmaz, aynı zamanda solunabilir bir hava ve temiz bir çevre de kazanırız.

a. Merkezi Isıtma Sistemleri

Genelde binaların bodrum katında bulunan kazanda ısıtılan su, dairelerdeki peteklerde ya da yerden ısıtma sisteminde dolaşarak, tüm binanın çabuk ve kolay ısınmasını sağlar.

b. Bireysel Isınma Sistemleri

Kişilerin ısıtma cihazlarını yaşadıkları mahalde, kendi konfor ve istekleri doğrultusunda kullandıkları ısınma şeklidir. Bireysel ısıtmada kombiler, kat kaloriferleri, soba ya da şömineler kullanılır.

B. Sıcak Su Amaçlı Kullanım

Sıcak su ihtiyacını karşılamak için şehirlerde daha çok tüp gazlı şofbenler (anında su ısıtıcılar) ile katı ya da sıvı yakıtlı termosifonlar (depolu su ısıtıcılar) kullanılır. Katı ve sıvı yakıtlı termosifonlarda; odun, kömür, gaz yağı gibi yakıtları sürekli olarak bulundurmak gerekir. Bu yakıtlardan geriye kalan kül ve is ise sanıldığından da büyük sorunlar yaratır. Doğal gaz kullanımı ile birlikte tüm bu sorunlar ortadan kalkar. Ayrıca hem ısınmayı hem de sıcak suyu birlikte sağlayabilen “kombi, kat kaloriferi” cihazları ile ek üstünlükler de elde edilebilir. Şofben ve kombi kullanımında temel şart, baca uygunluğu ve ortama yeterli havanın getirilmesidir. Konutunuzun cihaz seçimi yapılmadan önce, binanızın baca kontrolü ve temizliğinin yapıldığının ve havalandırma imkanlarının kontrolünü, sertifikalı firmalara yaptırmanız kendi güvenliğiniz için gerekmektedir.

C. Mutfak Amaçlı Kullanım

Pişirme için konutlarda genellikle tüp gaz denilen LPG gazı kullanılır. Doğal gazın tüp gaza göre temel üstünlüğü sürekliliği ve maliyet düşüklüğüdür. Temizliği ve sürekliliği nedeni ile pişirmede doğal gaz, diğer yakıtlara göre önemli üstünlükler taşır. Doğal gaz; mutfaklarda normal ocaklarda ve fırınlı ocaklarda kullanılır.Aboneler, mutfaklarında kullandıkları cihazların doğal gaza dönüşüm tesisat işlemlerini Torosgaz tarafından yetkilendirilmiş olan sertifikalı firmalara yaptırabilirler.

 

 

 

Doğalgazın sanayideki kullanım alanları nelerdir?
Sanayi'nin maliyet açısından can damarı olan enerji, değişik kaynaklarden sağlanmaktadır. Enerjinin elde edilmesinde kullanılan bir yakıtın, hem ucuz hem de temiz olması gerekir. Fakat hava kirliliği modern yaşamın getirdiği en önemli problemdir. Bunun asıl nedeni, gerekli enerji için kullanılan yakıtların yanma olayıdır. Yanmanın yanısıra hatalı yakıt şeçimi ve kullanımı, yanlış ekipman seçimleri ve uygulamalar çevre kirlililğini artıran unsurlardır. Doğalgaz günümüzde en ekonomik ve en temiz enerji olma özelliğini korumaktadır. Sanayi doğalgaz dönüşümünde mühendislik önem kazanmaktadır.

Doğalgazın Sanayide Kullanım Alanları

Buhar-kızgın yağ ısı santralleri,
Elektrik üretimi için santralleri,
Pişirme kurutma amaçlı tünel veya kamara tip fırınlar,
Tekstil amaçlı tesislerde ramöz makinaları,
Otomotiv ve boya sektörü,
Döküm ergitme ocakları,
Homojenizasyon fırınları, tavlama ocakları,
Daldırma tip ergitme havuzları,
Döner tip ısı eşanjörlü kurutucular,
Yakıcı cihaz olarak kullanılan atmosferik, üflemeli brülörler,
Gaz bekleri, Buhar jeneratörleri,
Çimento, seramik ve tuğla imalatı,
Ve enerji ihtiyacı olan sanayinin diğer alanlarında.

 

SANAYİ ABONELİK REHBERİ

 

İlk Adım

Üretim (buhar, proses), ısınma ve mutfak amacıyla doğalgaz talebinde bulunan sanayi müşterisi, doğalgaz kullanılacak cihazların kapasitelerini ve yıllık enerji tüketim değerlerini (fuel-oil, kömür, elektrik v.b. ısıl değeriyle birlikte) bildiren bir yazı ile BAŞKENTGAZ Pazarlama ve Müşteriler Müdürlüğü'ne müracaat eder. BAŞKENTGAZ, müşterinin enerji ihtiyacının doğalgaz dağıtım hattından karşılanabileceğine dair incelemelerde bulunur.

Kapasite Bilgi Formunun İçeriği Nedir?

Bütün cihazlara ait tüketim değerleri (kcal/h)
Yıllık doğalgaz çekiş miktarı ve bu miktarın aylara göre dağılımı(m 3 /ay)
Saatlik, günlük, aylık ve yıllık azami çekiş değerleri (m 3 /gün, m 3 /ay, m 3 /yıl)
Yakıt ısıl değerleri ile kullanılan yakıt cinsi ve son 2 yılın yakıt tüketiminin aylık dağılımı
Vardiya sayısı (vardiya/gün)
Basınç düşürme ve ölçüm istasyonunun kapasitesi (m 3 /h)
Basınç düşürme istasyonunun gaz çekiş basıncı (bargauge)
Müşterinin doğalgaz kullanım amacı(buhar, proses vb.)
Müşterinin doğalgaz kullanım şekli (kesintili, kesintisiz)
Bağlantı İşlemi Nedir, Nasıl Yapılır, Kim Yapar, Maliyeti Nedir?

Bağlantı işlemi, BAŞKENTGAZ tarafından 4 bar'lık dağıtım hattının 200 m 3 /saat'e kadar servis kutusuna, daha yukarı değerler için müşteri istasyonu (basınç düşürme ve ölçüm) bağlantısının yapılmasını kapsar. Doğalgaz, BAŞKENTGAZ tarafından müşteri istasyonuna ulaştırılır. Bağlantı BAŞKENTGAZ veya yetkili firmalar tarafından yapılır. Toplam maliyet; ekip, donanım ve malzeme durumuna göre değişiklik gösterir. Teknik Dönüşüm BAŞKENTGAZ tarafından yapılan incelemeler olumlu sonuçlanır ise bağlantı bedeli müşterinin onayına sunulur ve bağlantı bedeli protokolü yapılır. Protokol sonrası, müşteriye doğalgaz iç tesisatı ve teknik dönüşümü yaptırması için yetkili bir mühendislik firmasına başvuruda bulunması gerektiğine dair yazı ile bilgi verilir. İnceleme olumsuz ise gerekçesini içeren bir yazı ile müşteri bilgilendirilir. İmzalanan bağlantı hattı protokolü gereği, hattın imalatı BAŞKENTGAZ tarafından yapılırken, eş zamanlı olarak müşteri, endüstriyel istasyonu, iç tesisatı, montajı ve teknik dönüşümü sertifikalı mühendislik firmasına yaptırır. Yapılan dönüşüm, montaj, proje onayı ve kontrolleri BAŞKENTGAZ tarafından yapılır. Müşteri İstasyonu Hangi Şartnameye Göre, Kimin Tarafından Tedarik Edilir? Müşteri istasyonları, BAŞKENTGAZ Müşteri İstasyonları Teknik Şartnamesi'ne göre müşteri tarafından yapılır. Tesis edilen müşteri istasyonunun emniyet ve ölçüm açısından BAŞKENTGAZ Müşteri İstasyonları Teknik Şartnamesi'ne uygun olması gerekmektedir. BAŞKENTGAZ işlem süresince aşağıdaki kontrolleri yapar;

Şartnameye uygun malzeme kullanımı
BAŞKENTGAZ'ın katıldığı imalatçı tesisleri
İstasyon yer tespiti
Montaj sonrası kontrol
Endüstriyel İç Tesisat ve Dönüşüm Kime Yaptırabilirim?

Endüstriyel iç tesisat ve dönüşüm, BAŞKENTGAZ'ın yetki verdiği mühendislik firmalarına yaptırılabilir. Organize sanayi bölgelerindeki müşteriler, organize sanayi bölgesi tarafından seçilmiş BAŞKENTGAZ'ın sertifikalandırdığı mühendislik firmaların, müşavir firmaların ve BAŞKENTGAZ'ın onayının ardından gaz açma işlemini, BAŞKENTGAZ ve müşavir firma beraber yapar. İç Tesisat Proje Onayında En Önemli Hususlar Nelerdir? İç tesisat Yönetmeliği'nin 5. maddesine göre; kullanılan her türlü cihazın (yakıcı cihazlar, armatürler vb.) teknik emniyet açısından kalite uygunluk belgesine (TSE, ISO, EN veya IEC) sahip olması gerekmektedir. Bu özelliklere sahip olmayan cihazların doğalgaza dönüşümü esnasında, TSE'den özel inceleme müracaatında bulunulması şarttır. Doğalgaz Alım/Satım Sözleşmesi Nedir? Genel Şartları Nelerdir? BAŞKENTGAZ ile müşteri arasında doğalgaz alım/satım şartları ve genel sözleşme hükümlerini düzenleyen bir akittir.

Sözleşmenin genel şartları;

Tanımlar
Gaz Arzı
Gaz Kullanımı
Sağlanan Enerjinin Hesaplanması
Ödemeler
Sözleşmenin Yenilenmesi
Sözleşmenin Sona Ermesi
Sözleşmenin Feshi
Yazışma Usulleri ve Bildirimleri
Teslimat Noktası
Güvence Bedeli
Vergi, Resim ve Harçlar
Asgari Alım Taahhüdü
Devir
Mücbir Sebepler
Uygulanacak Hükümler
Anlaşmazlık Hali
Sözleşmenin Gizliliği
Sözleşmenin İmzalanması Sözleşmeye fiyat listesi eklenir ve BAŞKENTGAZ yetkilileri tarafından her sayfası imzalanarak müşteriye gönderilir. Gönderilen sözleşmenin ve fiyat listesinin her sayfası firma yetkilileri tarafından imzalanır. Sözleşmenin damga vergisi BAŞKENTGAZ tarafından hesaplanarak gönderilen matrah üzerinden nakden veya damga vergisi defterine gününde ödenmek üzere kaydedilerek onaylanır. Müşteri son 6 ay içerisinde noter tasdikli imza sirküleri, oda sicil kayıt sureti, noter tasdikli tapu senedinin veya kira kontratının fotokopisini içeren yazıyı BAŞKENTGAZ'a gönderir.

Sözleşmeden Sonra Ne Zaman Doğalgaz Kullanabilirim?

Endüstri istasyonu montajı ve teknik dönüşümü tamamlanmış tesisatın kabul işlemleri, BAŞKENTGAZ Tesisat Kabul Komisyonu tarafından yapılır. Şartnameye uygun olması halinde müşteri aktif kullanıcı durumuna getirilir. Eğer şartnameye uygun olmayan bir durum varsa eksikler listesi belirlenen tarihte tamamlanmak üzere tutanakla müşteriye bildirir. Eksikler gaz açmaya engel değilse geçici gaz açma işlemi yapılır.

Doğalgaz Fiyatları Nasıl Belirlenir?

BOTAŞ tarafından bildirilen ve aylık uygulanan tarife, EPDK'nın ilgili kararlarındaki kar marjına göre hesaplanarak doğalgaz birim fiyatı belirlenir.

Ölçme, Okuma ve Faturalandırma Nasıl Yapılır?

Gazın metreküp miktarı, otomatik düzelticilere (corrector) veya sıcaklık ve basınç düzeltmeleri için geçerli standart faktörlere bağlı olarak yapılır. EPDK'nın ilgili kararlarında belirtilen 9155 doğalgaz üst ısıl değerine göre düzeltilmiş ay sonu toplam çekiş değerleri hesaplanır. Belirlenmiş çekiş değerleri, birim fiyat üzerinden hesaplanarak her ayın ilk haftası doğalgaz abonelerine gönderilir. Her ayın 12. günü son ödeme tarihi olarak belirlenmiştir. Doğalgaz kullanmaya başlayan firma, günlük gaz çekiş değerlerini, bir önceki günün ölçüm değerlerini (saatlik) ve toplam çekiş bilgilerini (türbinmetre, rotarimetre, corrector, basınç ve sıcaklık) BAŞKENTGAZ Sanayi ve Tahakkuk Bölümü'ne fax veya e-posta yoluyla bildirmek zorundadır. Gönderilen değerlerlerin kontrolü, BAŞKENTGAZ tarafından alınan değerler üzerinden ve belirlenen periyotlarda istasyon kontrolleri şeklinde yapılır. Saatlik değerlerin alınmasının sebebi, ölçüm ünitelerinde oluşabilecek arızaların erkenden farkına varmak ve müdahale etmektir. İki yıl üzerinden hazırlanan Sanayi Doğalgaz Satış Sözleşmesi'nin süresini tamamlamak üzere olan firmaya yazı gönderilerek, yeni sözleşme için azami tüketim ve gaz çekiş miktarlarının aylara göre dağılım tabloları istenmektedir. Firma sözleşme yılı sonunda, takip eden yıl için doğalgaz tüketim değerlerinde bir faklılık talep edecek ise yeni sözleşme yılı başlamadan en az bir ay önce isteğini BAŞKENTGAZ'a bildirmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, taahhüt edilen gaz çekişleri geçerli olacaktır.

Doğalgazı Verimli Kullanmak İçin Nelere Dikkat Edilmeli?

Doğalgaz kullanan cihazların ve yakma sisteminin emniyetli ve verimli çalışması için sistemi oluşturan her ekipmanın seçiminde, BAŞKENTGAZ Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerde Doğalgaz Dönüşüm Şartnamesi'nde belirtilen teknik ve emniyet kurallarına uyulması gerekmektedir.
Özellikle 350 KW'a kadar olan brulör kapasitelerinde tek kademe, iki kademe veya oransal; 350-1200 KW arası iki kademe ve oransal, 1200 KW üzeri kapasitelerde oransal tip brulörler kullanılmalıdır.
Brulör gaz kontrol hatlarında kullanılan ekipman ve armatürlerin seçiminde, yakma sisteminin ihtiyacı göz önünde bulundurulmalı ve sistem bu ihtiyaca cevap verecek şekilde dizayn edilmelidir.
Yakma sistemini oluşturan ve sistemin verimliliğinde önemli bir etkisi olan baca boyutlarının hesaplanmasında, projelendirilmesinde, malzeme seçiminde ve yapımında ilgili standartlara uyulmalı ve sistemin bir bütün olduğu unutulmamalıdır.
Yakıtta verimliliğin sağlanması ve çevre kirliliğinin en aza indirilmesi için gazlı merkezi yakma tesislerinin tasarımında, dış hava sıcaklığına bağlı otomatik kumanda sistemi (3 yollu vanalar, dış hava sensörleri, termostatlar) kullanılmalıdır.
Isı üreticilerinin yerleştirildiği mahallelerdeki bütün sıcak su borularına yalıtım yapılması gerekmektedir. Doğalgaz tesisatının yıllık periyodik bakımı aksatılmadan yapılmalıdır.
Periyodik olarak yakma sistemlerinde baca gazı analizleri yapılmalı ve emisyon değerleri aşılmamalıdır.
Doğalgazı Emniyetli Kullanmak İçin...

Sertifikalı firma veya dönüşüm yapılacak olan endüstriyel tesis çalışanları BAŞKENTGAZ'ın kontrolündeki gaz hatlarına veya şebekeye takılmış herhangi bir ekipmana kesinlikle müdahale etmemeli, tesisin yapımı esnasında veya daha sonra böyle bir durum meydana gelirse 187 Doğalgaz Acil servisine bildirilmelidir. Sertifikalı mühendislik firması tarafından tesis yöneticisi, teknik görevli veya ilgili kişiye doğalgaz kullanımında genel emniyet kuralları ve acil durum önlemleri konusunda eğitim verilmelidir. Emniyet ve yakıcı cihazlar için yazılı işletme talimatları hazırlanıp imza karşılığı aynı şahıslara teslim edilmelidir. Hazırlanan bu talimatlar tesisin içinde kolayca okunabilecek bir yere asılmalıdır

 

YARARLI BİLGİLER

 

Alternatif Gaz Kullanım Alanları

Günümüzde doğalgaz sanayi için vazgeçilmez bir yakıt konumuna gelmiştir. Artan rekabet koşulları içinde önemli bir girdi teşkil eden yakıt, sektörde faaliyet gösteren firmaları yakıt ekonomisine doğru yönlendirmektedir. Ayrıca AB ile entegrasyonla birlikte, gireceğimiz pazarlarda yakıt ekonomisi kadar kullanılan yakıtın çevreye olan etkileri de bir rekabet unsuru olarak karşımıza çıkacaktır. Bu kriterlere uyan doğalgazın sanayi için tartışılmaz tek yakıt olduğu aşikardır. Doğalgazın sektörlere göre kullanım alanları aşağıdaki gibidir.

 

Doğalgazla Buhar Eldesi

Doğalgazla buhar eldesi; jeneratorlerde, ısıtma ve soğutma sistemlerinde yakıt olarak, kojenerasyon uygulamalarla da elektirik ve ısı enerjisi olarak kullanılabilir. Atık ısıdan, buhar ve sıcak su eldesi ile %90'a varan ısıl verimine ulaşmak mümkündür.


Kojenerasyonda Doğalgaz (Doğalgazla Elektrik ve Isı Eldesi)

Kojenerasyon, doğalgaz yakıtından bileşik elektrik ve ısı enerjisi elde etmek amacıyla kullanılmaktadır. Kojenerasyon tesisinizin ihtiyacı kadar elektrik üretimin yanı sıra, sistemden elde edilen ısıyla buhar, sıcak su, kurutma havası, kızgın yağ kullanım imkanı da sunmaktadır. Bu şekilde iyi etüd edilmiş bir tesiste %90'a varan ısıl verimlere ulaşılması mümkün olmaktadır.

Motorlu Kojenerasyon

Ilık suyun kullanılmaması durumunda toplam verim, [kWe + kWh] : 40 + 36 = 75 - %80'dir


Kojenerasyon iki çeşit ana tahrik ünitesi vasıtasıyla uygulanmaktadır.

Gaz türbini
Gaz motoru yada dizel motor
Gaz türbinlerinde kojenerasyon uygulamaları yaygın olarak 4,5-20 mw güç aralığında uygulanmaktadır. Buna karşılık ülkemizde gaz motorları daha düşük güçlerde, özellikle 1 mw seviyelerinde tutulmaktadır. Ancak gaz motoru kojenerasyon uygulamalarınu bu boyutta sınırlamak doğru değildir. Tek modülde 100 kw seviyelerinden 3 mw seviyelerine kadar motorlar mevcut olup, Avrupa'da bu modüller ile yapılan santrallerde 10 mw güç seviyesinden kullanılması mümkün olmaktadır.


Kojenerasyon uygulamalarının avantajları

Elektrik üretiminin yanı sıra, ihtiyaca bağlı olarak sıcak su, buhar, sıcak gaz, kızgın yağ veya soğuk su üretme imkanı sağlamaktadır.
Geniş ürün yelpazesiyle konutsal, ticari ve endüstriyel alandaki enerji tüketicilerinin ihtiyaçlarına cevap verebilmektedir.
Doğalgaz başta olmak üzere propan, mazot, çöp gazı, biyogaz vb. yakıtlarla çalışarak kesintisiz, kaliteli ve yüksek verimde enerji üretimi sunmaktadır.
Kompresör yatırımı yapmaksızın düşük basınçlı gaz yakıtlarla çalışabilmektedir.
Benzersiz tasarım ve düşük gürültü seviyesi ile konutsal ve ticari alanlarda kolaylıkla uygulanabilmektedir.
Elektrik şebekesine paralel, şebekeden bağımsız ya da yedek güç bağlantıları ile çalışabilmektedir.
Düşük egzoz gazı emisyonları ve yüksek yanma verimiyle çevreci bir sistemdir.
Düşük işletme maliyeti ve sürekli çalışma özelliği ile yatırımınızı kısa sürede amorti eder.
Teknoloji merkezinde Ar-Ge çalışmaları ile sürekli verim artırımı sağlanmaktadır.
SOCTM Sistem İşletme Merkezi'nde tüm ürünlerin uzaktan kontrolü yapılmakta ve ikaz sistemi ortaya çıkabilecek sitem sorunları önceden belirlenebilmektedir.
"Sınırsız müşteri desteği" ilkesi doğrultusunda; montaj ve devreye alma süpervizyonu, müşteri eğitimi, SOCTM desteği, bakım onarım, garanti ve yedek parça hizmetleri sunulmaktadır.
Kullanım Alanları

Bu sistemlerden elde edilen buhar;

Tekstil fabrikalarında jet'lerde, fixe makinalarında, bina ısıtılmasında,
Atık ısıdan faydalınılarak elde edilen kızgın yağ, tekstil sektöründe ramöz cihazlarında,
Seramik fabrikalarında eksoz ve baca gazları direkt seramik pişirme,
Otomotivde boyahanelerde, bina ısıtması, prosesde,
Soğuk hava tesislerinde absorpsiyonlu soğutma da kullanılmaktadır.

 

Jeneratörlerde Doğalgaz

Doğalgaz jeneratörlerde ana yakıt olarak kullanılabileceği gibi, mevcut dizel je

1. Tekstil sektöründe doğalgaz

Tekstil sektöründe doğalgaz özellikle tekstil boyahanelerinde yaygın olarak kullanılır. Boyahanelerde buhar kazanlarında, kızgın yağ kazanlarında ve Ram cihazlarında kullanımı mevcuttur. Bilindiği gibi tekstil boyahanelerinde doğalgazın olmadığı bölgelerde yaygın kullanılan yakıt türü fuel-oil 6'dır. Doğalgazın fuel-oil 6'a göre %30-40'a varan yakıt ekonomosi ve çevreye olan olumlu etkileri gibi bir çok üstünlükleri bulunmaktadır. Ayrıca fuel-oil kalitesinin devamlı değişmesi kazan verimlerinin düşmesine, brülörlerin tıkanmasına ve bunun sonucu olarak ürün kalitesinin düşmesiyle birlikte, işgücü kaybına sebep olmaktadır.


Doğalgazın sanayide ısıtma ve buhar kazanlarında kullanılışı


2. Seramik sektöründe doğalgaz

Bugün seramik sektöründe istenilen ürün kalitesine ulaşmak için kullanılan yakıt türleri gaz orijinli yakıtlardır. Sektörde LPG bir alternatif yakıt olarak öne çıksa da doğalgazın dört kat daha ucuz olması sektörde doğalgazın önemini bir kez daha ön plana çıkarmaktadır. Sektörde doğalgaz yakılarak elde edilen ısıdan dışarıya atılan baca gazlarının ısısından da faydalanılarak ısıl verim artırılması mümkündür.

3. Otomotiv sektöründe doğalgaz

Otomotiv endüstrisinde bugun ısıtma, boyama ve proses buharı eldesi için doğalgaz kullanılmaktadır. Ayrıca fabrika ısıtması gibi geniş hacimlerin ıstılmasında da doğalgaz en uygun yakıt olarak karşımıza çıkmaktadır.


Fabrika alanları gibi yüksek hacimli yerlerin doğalgaz ile çalışan radyant ısıtıcılar ile ısıtılması


4. Çift yakıtlı ve doğalgazlı jenaratörler

Doğalgaz jeneratörlerde direkt yakıt olarak kullanılabileceği gibi, mevcut dizel jeneratörlerinde ufak bir tadilat ile dizel yakıt ve doğalgaz karıştırılarak kullanılması mümkün olmaktadır.

Dizel Jeneratörlerinizde Doğalgaz Yakmak...
Yarı Yarıya Yakıt Masrafınızı Düşürmek...
Çok Daha Ucuza Elektrik Üretmek...
Yılda 150 saat ve daha uzun süre yüksek devirli dizel jeneratör kullanan tesislerde 1 yıl ve daha kısa sürede kendisini geri ödeyen Çift Yakıta Dönüşüm Setleri, dizel motorlarınızda doğalgaz yakabilme rahatlığını yaşarken elektrik üretim maliyetlerinizi yarıya yakın düşürmenizi sağlamaktadır.

Çift Yakıta Dönüşüm Sistemi; ucuz, kazançlı ve kısa sürede kendini geri ödeyen bir yatırımdır. Yeni ve pahalı bir gaz motorlu jeneratör almak yerine mevcut dizel motorlu jeneratörlerinizi çok daha düşük bir yatırımla doğalgaz yakar hale getiren Çift Yakıta Dönüşüm Sistemleri; hem yüksek devirli hem de düşük devirli her marka dizel motorda kolaylıkla uygulanmaktadır.

Doğalgazın ana yakıt olarak kullanıldığı Çift Yakıta Dönüşüm Sistemini dizel jeneratörlere monte ettikten sonra mazot veya Fuel Oil No.6 sadece doğalgazı ateşlemek için kullanılmaktadır.


Çift yakıt dönüşümü yapılmış bir dizel jeneratör
5. Doğalgaz ile soğutma (Absorpsiyonlu)

Absorpsiyonlu soğutma sistemi, kojenerasyon sisteminin ürettiği ısıyı soğutma yapmak amacıyla kullanarak değerlendiren bir soğutma sistemidir.

Sistemin avantajları

Çalışan parça sayısı diğer soğutma gruplarına göre az olduğu için arıza yapma olasılığı düşük
Bakım ihtiyacı az
Sistemdeki parça sayısının azlığı sebebiyle gürültü seviyesi düşük
Enerji maliyeti düşük
Absorpsiyonlu soğutma grubu yerine elektrikle çalışan başka bir soğutma grubu kullanılması durumunda, tüketilecek olan elektrik enerjisi önemli bir miktarda fazla olmaktadır.Soğutma yüküne ve kullanılan ısının alternatif kullanım kaynağının olup olmadığına bağlı olarak, yatırımın geri ödemesi 1- 3 yıl gibi bir süre içerisinde değişmektedir. Özellikle otellerde kojenerasyon uygulaması ile elektrik üretilirken aynı zamanda atık ısının absorpsiyonlu chiller aracılığıyla soğutmada kullanılması tesise trijenerasyon özelliği kazandırmakta ve yüksek ısıl verimlere ulaşılmaktadır. Sonuç olarak doğalgaz dağıtım şebekesinin var olduğu bölgelerde otel, hastane ve büyük alışveriş merkezleri, soğuk hava depolarında kojenerasyon destekli absorpsiyonlu soğutma sistemleri (trijenerasyon) finansal açıdan karlı bir yatırım olduğu aşikardır.


Absorpsiyonlu soğutma sistemi çalışma prensibi


6. Radyant Sistemler Isıtıcı tipleri

Yüksek/Orta Yoğunluklu Cihazlar (Yüzey Sıcaklığı 815°C ve üzerinde olan cihazlar)


Yüksek yoğunluklu cihazlar da kendi aralarında iki gruba ayrılabilir. Birinci gruptaki cihazlarda, içinde ısıtma sağlanan bir hacim sözkonusudur. Bu hacmin dış yüzey sıcaklığı 1000°C civarındadır. Isıtma için kullanılan elektrikli cihazların bir çoğu da birinci gruba giren yüksek yoğunluklu radyant sistemlerdir. Bunlara örnek olarak Quartz ısıtma sistemi gösterilebilir. Bu sistemde quartz ampul vasıtasıyla veya bir boru içinden geçen direncin elektrik ile ısınması ve sonuçta sarı-beyaz bir renk almasıyla ışınım yapması sağlanır.


Elektrikli radyant ısıtıcıların ülkemizde en büyük sakıncası elektrik enerji maliyetinin yüksek olmasıdır. İkinci gruptaki yüksek yoğunluklu cihazlarda ise ışınımı, alevin kendisi sağlar. Seramik esaslı, delikli bir panelin ön yüzünde yanma sağlanır. Bu durumda da yüzey sıcaklığı 1000°C civarındadır. Çıplak alevli olanların kullanıldığı hacimlerin iyi havalandırılması gerekmektedir. Yüksek yoğunluklu cihazlar özellikle geniş bir mekanda spot (noktasal) veya lokal ısıtma yapmak için uygundurlar.


Sıcak hava üflemeli sistemlere göre %30-50 tasarruflu.
Bakım masrafları son derece düşük.
Yok denecek kadar az elektrik tüketimi vardır.
Çok kısa sürede ve konforlu ısıtma sağlar.
Kolayca ve kısa zamanda monte edilir.
Hava sirkülasyonu yapmadan tozsuz ve gürültüsüz çalışır.
Estetiktir ve çeşitli yapılarda uygulanabilir.
Yer kaplamaz, kazan dairesine ve personele ihtiyaç yoktur.
Baca inşaası problemi yoktur ve çevre dostudur.
Yatırım maliyetleri düşüktür.
Uygulama alanları ve kullanılan sistemler

CİHAZ TİPLERİ FABRİKA ATÖLYE DEPO HANGAR CAMİ OTOMOBİL SERVİSİ ALIŞVERİŞ MERKEZİ AÇIK ALAN
Borulu tip radyant sistemler X X X X X X X X
Sıcak hava üreteçleri X X X X
Açık alevli radyant X X X X X X X
Şemsiye tipi X
Elektrikli quartz tipler X X X
Seyyar tipli radyant X

 

 

Doğalgaz kullanım alanları, Doğalgaz Proje Ankara, Doğalgaz Alt Yapı Ankara, Doğalgaz Proje Firmaları Ankara, Doğalgaz Tesisat Ankara, Doğalgaz Aboneliği Ankara, Başkent Doğalgaz, Doğalgaz Aboneliği Ankara, Ankara Doğalgaz Proje Çizimi, Ankara Doğalgaz Proje Bedeli, Ankara Doğalgaz Proje Fiyatları, Doğalgaz Tesisat Firmaları, İnşaat İşleri, İnşaat Proje, İnşaat, Doğalgaz Tesisat Şirketleri, Ankara Doğalgaz Firmaları, Doğalgaz Tesisat Fiyatları, Doğalgaz Tesisat Malzemeleri, Doğalgaz Tesisat Fiyat, Ankara Doğalgaz Abonelik İşlemleri, Ankara Doğalgaz Aboneliği, Ankara Doğalgaz Abonelik Ücreti, Doğalgaz Aboneliği Ankara Ücreti, Doğalgaz Ankara Maltepe, Ankara Doğalgaz Tesisatı, Ankara Kombi, Kalorifer Kazanı, Doğalgaz Tesisatçısı, Doğalgaz Tesisatı Ankara, Ankara Kalorifer Tesisatçısı, Kombili Doğalgaz Tesisatı, Şofbenli Doğalgaz Tesisatı, Doğalgaz Tesisatı Projelendirme, Ücretsiz Doğalgaz Keşfi